Strażnica


Projekt remizy opracował znany architekt Antoni Dygat. W okazałym budynku, obok zajezdni dla kilku wozów strażackich miały się znaleźć pomieszczenia dla różnych organizacji społecznych oraz wielka sala widowiskowa. Po raz kolejny całe społeczeństwo Chotomowa wykazało wielką ofiarność i poświęcenie w realizacji tego przedsięwzięcia. Organizowano różne imprezy dochodowe – zabawy, loterie, zbiórki uliczne i przedstawienia teatralne, a w czasie samej budowy uruchomiono produkcję cegły cementowej. Gospodarze społecznie zwozili i gromadzili materiały budowlane.

Budowę strażnicy rozpoczęto w 1935 roku. Do 1939 wybudowano ją do poziomu parteru. Budynek tymczasowo zadaszono. Wojna przerwała dalsze prace. W czasie okupacji remizę zajmowali Niemcy, urządzając w niej w pewnym okresie obóz jeniecki dla żołnierzy radzieckich. W roku 1944 budynek straży został bardzo zniszczony. W 1947 r. Powołano Komitet Odbudowy Remizy Strażackiej, w skład którego wchodzili m. In. Zygmunt Dąbrowski jako prezes, Stanisław Kaczmarek jako skarbnik.
Podjęto starania o uzyskanie od władz funduszy na odbudowę, organizowano kwesty uliczne, sprzedawano cegiełki. W efekcie, dzięki tym staraniom, remiza została odbudowana. Nie był to jednak budynek wystarczający dla zaspokojenia także potrzeb licznych organizacji. Dla poprawienia sytuacji ówczesne władze gminne zaproponowały wybudowanie obok strażnicy baraku dla taboru i sprzętu strażackiego. Jednakże przekreśliłoby to możliwość rekonstrukcji istniejącego obiektu, nie mówiąc o architektonicznym zeszpeceniu miejscowości przez wystawienie zastępczego baraku.

W sierpniu 1978 odbyły się uroczystości związane z 60 – leciem OSP w Chotomowie. Na uroczystościach byli obecni przedstawiciele władz lokalnych oraz Zarządu Straży Pożarnych. Straż w Chotomowie otrzymała wtedy sztandar. Obecny na zebraniu sędziwy już P. Wróblewski zaapelował do obecnych, aby dokończyć dzieło rozpoczęte w 1935 roku – doprowadzić strażnicę do takiego stanu, jaki był pierwotnie zaprojektowany przez A. Dygata. Propozycja została przyjęta entuzjastycznie przez władze i społeczeństwo. Wkrótce powstał Społeczny Komitet Budowy Strażnicy OSP w Chotomowie, któremu przewodniczył Stefan Konrad Dobrowolski. Członkami Komitetu byli m. in. Grabowski, Józef Matus, Wiesław Tymrakiewicz, Polikarp Wróblewski. Naczelnikiem OSP w Chotomowie był wtedy Kazimierz Bieńkowski, członkiem Zarządu Bogusław Oleksiak, a prezesem Wacław Roowski.

Odtworzono dokumentację sprzed wojny, przeprowadzono szereg ekspertyz fundamentów i ścian, załatwiono z władzami przyznanie budowli statusu zabytku. Drużyna OSP w tych latach działała bardzo intensywnie. Straż brała udział w gaszeniu wielu pożarów w Chotomowie i okolicy, a także w ratowaniu przed pożarami lasów.
Po raz pierwszy po wojnie powstała orkiestra strażacka.

Podobnie jak i w 1918 roku, tak i później PZU udzieliło wsparcia finansowego. Pierwsze pochodzące z tej instytucji pieniądze pozwoliły na zakup materiałów i rozpoczęcie budowy. Praca przebiegała bardzo sprawnie, co potwierdzały liczne kontrole. Wpłynęły dalsze środku z PZU, a także z gminy Jabłonna.
W 1983 roku nastąpiło uroczyste otwarcie strażnicy. Polikarp Wróblewski zmarł na kilka tygodni przed uroczystością.
W nowej strażnicy, obok OSP, znalazło siedzibę wiele organizacji społecznych i kulturalnych. Wielka sala widowiskowa jest wykorzystywana z okazji uroczystości państwowych, a także służy jako sala konferencyjna. Na parterze budynku znajduje się także poczta.